Offertes en opties zijn uiterlijk 10 werkdagen geldig. Met een acceptatie van een overeenkomst gaat opdrachtgever onverkort akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden.

Leverings- en/of betalingsvoorwaarden

 • Bij akkoord offerte zal een aanbetaling vanaf € 500,- worden voldaan (of 50% naar rato voor offerte).
 • Wij werken uitsluitend met 1 eindfactuur voor de gehele groep.
 • Passion Cuisine hanteert een betalingstermijn van 5 werkdagen na verzonden factuur.
 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief 9 % en 21 % BTW (mits anders aangegeven).
 • De in een genoemde offerte bedragen betreffen een nacalculatie (mits anders aangegeven). Na afloop van de party wordt aan u gefactureerd:
 • Het culinaire gedeelte op basis van het garantieaantal gasten. Indien een vaste prijsafspraak is gemaakt vervalt het garantieaantal gasten maar gaan we uit van een afgesproken maximum gasten:
  • Wij verzoeken u uiterlijk één week van te voren het definitieve aantal gasten aan ons door te geven. Het aantal personen waarvoor wordt gereserveerd wordt aan u doorberekend. Dit is het aantal gasten dat 1 week voor aanvang party bij ons bekend is met in acht name van het aantal gasten waaruit geoffreerd is. Garantieaantal welke wij factureren kan nooit minder zijn als 10% van het oorspronkelijke offerte / reserverings aantal en aangegeven minimum.
  • Uiterlijk 1 week voor aanvang evenement vernemen wij graag uw eventuele dieetwensen. ‘ Heeft u een allergie of intolerantie? Meld het ons! ‘. Bij specifieke dieetwensen zijn wij genoodzaakt om een toeslag van € 7,50 per gang/gerecht in rekening te brengen. 100% Vegan is jammer genoeg niet mogelijk.
  • Alle niet restauratieve kosten worden op nacalculatie aan u door gefactureerd.
  • Genoemde bedragen zijn exclusief extra vergoedingen aan derde mits anders aangegeven. Indien u zelf externe partijen aandraagt waarvoor Passion Cuisine kosten maakt en/of werkzaamheden verricht zullen wij u hiervoor kosten in rekening brengen.
  • Indien noodzakelijk kunnen wij prijsverhogingen toepassen door de bijzondere prijsschommelingen en indexeringen in de markt en wij met dagprijzen moeten werken..
  • Schoonmaak: standaard schoonmaak is inbegrepen in de locatie kosten. Het beplakken van ramen, gebruik van confetti, rijst, serpentines e.d. is niet toegestaan. Mocht dit gebeuren worden hiervoor extra schoonmaakkosten in rekening gebracht á € 42,50 per medewerker per uur exclusief BTW.
 • Alle kosten voortkomend uit incasso zijn voor rekening opdrachtgever.

Begin 2020 werden we allemaal verrast door het Covid-19 virus.  Een totaal onverwachte situatie met grote gevolgen voor allen. Gezien deze onvoorziene, onbekende situatie, zijn wij vorig jaar heel coulant geweest in het toepassen van onze annuleringsvoorwaarden bij annuleringen op grond van diverse redenen / overheidsmaatregelen omtrent Covid-19.
Nu is  Covid-19 een bekend feit en zijn we ook bekend met de mogelijke gevolgen. Vanaf 15/7/2022 zullen de gebruikelijke annuleringsvoorwaarden dan ook opnieuw toegepast worden.

Diverse mogelijke opgelegde regels zoals mogelijke verplichting tot quarantaine, verplichte Covid-19 test of sluitingen van horeca dan wel winkels door de landelijke of lokale overheden, etc. zijn vanaf 15 juli 2022 geen reden meer om kosteloos te kunnen annuleren. Kosteloos omboeken is dan wel mogelijk.

Betalingsgegevens
KvK: 17189658
BTW: NL 001751357B69
IBAN: NL55 RABO 0120 70 3343

Aanvulling externe locaties

 • Het werkelijk gewerkte aantal uren van onze medewerkers inclusief reistijd en reiskosten á € 0,60 p/km.
 • Stelposten voor verwarming en extra stroomvoorziening zijn exclusief brandstof en geschatte draaiuren. Brandstof wordt op basis van werkelijk verbruik per liter aan u door belast, evenals het werkelijk aantal draaiuren.
 • Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade door stroomverlies van uw residentie.
 • Wij gaan ervan uit dat op locatie alle nutsvoorzieningen aanwezig zijn.
 • Wij gaan ervan uit dat we afval bij u op locatie achter kunnen laten.
 • Wij gaan ervan uit dat op locatie goede laad- en losmogelijkheden zijn.
 • We gaan ervan uit dat de cateringroute verhard is om alles te transporteren op wieltjes en karren , geen kiezels, trappen of etages, gras en/of zandpaden.
 • Wij gaan ervan uit dat op locatie een goede werkruimte aanwezig is, met mogelijkheid voor een backstage-keuken en personele ruimtes.
 • Aanbieding onder voorbehoud van eventueel benodigde vergunningen.
 • Eindschoonmaak door opdrachtgever, Passion Cuisine levert alles veegschoon op.

Op onze diensten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing.